ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
2108047775
ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ E-MAIL ΣΤΟ
[email protected]

Όροι Χρήσης

Έκτακτη ενημέρωση

 Εξαιτίας του μεγάλου όγκου των ηλεκτρονικών παραγγελιών ενδεχομένως να υπάρξει καθυστέρηση στις παραδόσεις από τα courier.Επίσης υπάρχουν διαρκείς μεταβολές στα αποθέματα των προμηθευτών χωρίς την ανάλογη έγκαιρη ενημέρωσή μας Γιαυτό θα πρέπει πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας να ενημερώνεστε είτε τηλεφωνικώς είτε με email για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων .,Ως εκ τούτου ζητάμε εκ των προτέρων την κατανόησή σας για πιθανή μη ομαλή πορεία της παραγγελίας σας ,

Το fithealth.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ατομική  εταιρεία με την επωνυμία  FitHealth, που εδρεύει στα Μελίσσια Αττικής επί της Ελ.Βενιζέλου 12Α .
Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα Fit Health το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση fithealth.gr.

Πριν προχωρήσετε, παρακαλούμε διαβάστε και την σελίδα Πολιτική Απορρήτου. Η αποδοχή των όρων χρήσης προϋποθέτει και την αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου, όπως περιγράφεται στην ως άνω σελίδα.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.
Η Fit Health διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H Fit Health δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της εταιρίας όσο και των παρεχομένων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγών. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

Περιορισμός ευθύνης

Η Fit Health στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Fit Health ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημαFit-Health δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της FitHealth, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, κειμένων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της FitHealth και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική /ψηφιακή εγγραφή & μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδυκτιακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Fit Health. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Fit Health ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Fit Health ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και κοινοτικούς & διεθνείς νόμους. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας fithealth.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα τηςFit-Health για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή τωνδιατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο

Οι σύνδεσμοι σε αυτόν τον χώρο, θα σας αφήσουν να αφήσετε την ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οποιασδήποτε  μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ της ιστοσελίδας.

Ασφάλεια

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «Alpha e-Commerce» της Alpha Bank, η οποία χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της Fit-Healthεπιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Κωδικοί Εισόδου (Username) & Ασφαλείας (Password)

Για την είσοδο σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ χρησιμοποιείτε δύο κωδικούς, τον Kωδικό Εισόδου (Username) και τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (Password). Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σας δίνει τη δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε και θα σας συνιστούσαμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων κωδικών.

Cookies

Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Ο χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου μπορεί να ελέγχει τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή διαδικτύου (web browser) που χρησιμοποιεί, οι οποίες πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μην επιτρέπουν την εξ αρχής αποδοχή των cookies και να ζητούν την ενεργό επιλογή του για κάθε εγκατάσταση.

Χρόνος Παράδοσης

Για το χρόνο παράδοσης ισχύει η σχετική ένδειξη στη σελίδα του προϊόντος. Συγκεκριμένα:

 • Άμεσα Διαθέσιμο: Ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημά μας, μέσα σε 24 ώρες, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.
 • Παράδοση σε 1-3 ημέρες: Τα προϊόντα αποστέλλονται μέσα σε χρονικό διάστημα από 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες μετά την ημέρα παραγγελίας (Δεν ισχύει σε περιόδους εορτών, όταν υπάρχουν απεργίες και όταν εκδηλώνονται ακραία καιρικά φαινόμενα).
 • Κατόπιν Παραγγελίας: Ενδέχεται το προϊόν να μην είναι άμεσα διαθέσιμο στην αποθήκη και να απαιτούνται έως και 25 ημέρες μέχρι την παράδοση.

Η παραλαβή από το φυσικό μας κατάστημα  FITHEALTH ,γίνεται κατόπιν  συνεννόησης .

Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της παραγγελίας σας μέσα από το λογαριασμό σας στο fithealth.gr.

Αποστολή

Δέματα των οποίων το φυσικό βάρος ή το σύμφωνο με την ογκομέτρηση βάρος δεν ξεπερνά  τα 6 kgs, αποστέλλονται με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier).

Μεγάλα σε διάσταση ή βαριά δέματα αποστέλλονται είτε με ίδια μέσα της εταιρείας μας (εντός Αττικής), είτε με πρακτορεία οδικών μεταφορών (ηπειρωτική Ελλάδα, ελληνικά νησιά).

Τα δέματα που αποστέλλονται με πρακτορείο μεταφορών, αποστέλλονται με αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Η εταιρεία μας  ουδεμία ευθύνη φέρει για φθορές ή αλλοιώσεις του τελικού προϊόντος. Οι συσκευασίες  αποστέλλονται σφραγισμένες μετά από ποιοτικό έλεγχο του καταστήματος ή του προμηθευτή.

Παράδοση- Παραλαβή

Σε περιοχές που η Courier / Μεταφορική εταιρεία θεωρεί ότι είναι δυσπρόσιτες /απομακρυσμένες ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση στην παράδοση της παραγγελίας ενώ η εταιρεία μας έχει τηρήσει το χρονικό πλαίσιο της αποστολής.

Χρεώσεις

Για τα έξοδα μεταφοράς, η εταιρεία μας εφαρμόζει πολιτική ελάχιστων χρεώσεων, βάσει ειδικών συμφωνιών με εταιρείες ταχυμεταφορών (couriers) και πρακτορείων οδικών μεταφορών.

Για αγορές αξίας έως € 59,99 οι χρεώσεις για μεταφορικά εμφανίζονται στη σελίδα ολοκλήρωσης παραγγελίας και διαμορφώνονται ανάλογα με το βάρος ή τον όγκο του προϊόντος καθώς και τη διεύθυνση παράδοσης.

Αποστολή  με μεταφορική  εταιρεία εκτός λεκανοπεδίου Αττικής ( Ηπειρωτική Ελλάδα, Νησιωτικοί προορισμοί)

Για αγορές αξίας από € 60,00 και άνω η αποστολή γίνεται δωρεάν.  Εξαιρούνται τα προϊόντα προσφοράς & ορισμένα ογκώδη και βαριά προϊόντα.

 • Για τα Νοσοκομειακά Κρεβάτια ,Αναπηρικά Αμαξίδια τα μεταφορικά καθορίζονται ανάλογα με την περιοχή παράδοσης.
 • Για περιοχές για τις οποίες απαιτείται μεταφόρτωση υπάρχει χρέωση αποστολής και η παράδοση γίνεται κατόπιν συνεννόησης .
 • Η παράδοση κατ’ οίκον για βαριά και ογκώδη προϊόντα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία μας.
 • Η εταιρεία μας προσφέρει σε πολλά προϊόντα δωρεάν μεταφορικά τα οποία είναι πληρωμένα μέχρι την έδρα της μεταφορικής, σε κεντρικές πόλεις.Εάν ο πελάτης επιθυμεί να παραλάβει στο χώρο του ,τότε πρέπει να συνεννοηθεί με το πρακτορείο και να επιβαρυνθεί  τα όποια έξοδα προκύψουν.
 • Τα μεταφορικά που προκύπτουν για προϊόντα άνω των 6 kg ( φυσικό ή ογκομετρικό βάρος ) αφορούν  την αποστολή έως την έδρα της μεταφορικής σε κεντρική πόλη.Η παράδοση έως την οικία του πελάτη  γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τη μεταφορική και ενδέχεται να έχει επιβάρυνση.
 • Για αποστολές  εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής αλλά εντός Νομού Αττικής η παράδοση και η χρέωση γίνεται κατόπιν  τηλεφωνικής συνεννόησης με την εταιρεία μας .

Αντικαταβολή

Σε περίπτωση επιλογής της αντικαταβολής ως τρόπου πληρωμής, η χρέωση είναι 1,50 €.

Για αγορές αξίας από € 60,00 και άνω δεν υπάρχει χρέωση αντικαταβολής.

Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικαταβολής για παραγγελίες μεγάλου βάρους ή όγκου που αποστέλλονται με πρακτορεία οδικών μεταφορών.

Για παραγγελίες εντός  Λεκανοπεδίου Αττικής : Υπάρχει δυνατότητα συναρμολόγησης χωρίς χρέωση, κατόπιν συνεννόηση

Επιστροφές

Επιστροφές

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε κάποιο προϊόν θα πρέπει αρχικά να  επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο 210 6096736 αναφέροντας τον αριθμό παραγγελίας σας, το προϊόν ή τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε καθώς επίσης και να μας αποστείλετε email στο info@fithealth.gr γνωστοποιώντας μας τον λόγο επιστροφής, τον αριθμό παραγγελίας και την ημερομηνία παραλαβής. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης οι επιστροφές δεν θα γίνονται δεκτές.

Λάβετε υπόψιν ότι επιστροφές των προϊόντων γίνονται δεκτές σε συγκεκριμένες και μόνο περιπτώσεις και εντός δεκατεσσάρων  (14 ) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης αγοράς.

 • Όταν το προϊόν είχε λειτουργικό ή ποιοτικό ελάττωμα.
 • Σε περιπτώσεις που έγινε αποστολή λάθος προϊόντος με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του FitHealth.gr.
 • Σε περιπτώσεις που έγινε αποστολή προϊόντος κακής ή ελαττωματικής ποιότητας με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του FitHealth.gr.
 • Σε περίπτωση πώλησης προϊόντων τα οποία έχουν υπερβεί την ημερομηνία λήξης.
 • Όταν το προϊόν δεν έχει ανοιχθεί ,δεν έχει χρησιμοποιηθεί και βρίσκεται εντός της εργοστασιακής του συσκευασίας
 • Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση οι επιστροφές δεν θα γίνονται δεκτές.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Το δικαίωμα Υπαναχώρησης απευθύνεται σε Φυσικά Πρόσωπα ( καταναλωτής )και όχι στις περιπτώσεις που η αγορά προορίζεται για την εξυπηρέτηση της ατομικής σας δραστηριότητας, Το δικαίωμα υπαναχώρησης έχει ισχύ εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος η οποία προκύπτει από την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης .Το δικαίωμα επιστροφής ισχύει εφόσον το προϊόν ή τα προϊόντα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, δεν έχουν αποσυσκευασθεί ή αποσφραγισθεί, ή/και χρησιμοποιηθεί και να είναι εντός της εργοστασιακής συσκευασίας τους η οποία δεν πρέπει να είναι φθαρμένη ή αλλοιωμένη.

Κάθε προϊόν  θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς, Το κόστος επιστροφής επιβαρύνει εσάς .Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται στην έδρα μας εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος (η οποία προκύπτει από την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης)  είτε με δικής σας courier/μεταφορική είτε το επιστρέφετε εσείς.

Είμαστε  στη διάθεσή σας για να εξετάσουμε άμεσα το αίτημα σας για επιστροφή και αν εγκριθεί θα σας επιστραφεί το ποσό που έχετε καταβάλει για αυτή την αγορά.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενημέρωσή μας τηλεφωνικώς στο 210 6096736  καθώς επίσης και η ενημέρωση μέσω  email στο info@fithealth.gr.

Σε περίπτωση μη ενημέρωσης οι επιστροφές δεν θα γίνονται δεκτές.

Εξαιρούνται επιστροφές σεπροϊόντα που έχουν κατασκευαστεί (παραγγελθεί) ειδικά για εσάς με δικές σας προδιαγραφές ή προϊόντα που επέστρεψαν από service, ή  προϊόντα όπως ηλεκτρονικές συσκευές,  αναπνευστικά είδη, είδη ατομικής υγιεινής, ορθοπεδικά είδη, αναπηρικά αμαξίδια και άλλες συσκευές δλδ προϊόντα που έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα, τα οποία αν αποσφραγιστούν η έστω γίνει μερική χρήση, δεν αντικαθίστανται.

Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει παραλάβει στο προϊόν από το κατάστημα και πληρωμή στο κατάστημα, τότε η πώληση δεν λογίζεται ως εξ αποστάσεως σύμβαση οπότε δεν ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Επιστροφή χρημάτων

Το Fithealth.gr, εφόσον εγκριθεί η επιστροφή, οφείλει να σας επιστρέψει τα χρήματα εντός 14 ημερών από την παραλαβή του αιτήματός σας μέσω email. Ωστόσο η επιστροφή χρημάτων γίνεται εφόσον έχει προσκομισθεί και η απόδειξη αγοράς .Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία FitHealth έχει δικαίωμα μη επιστροφής των χρημάτων. Η επιστροφή των χρημάτων αφορά την αξία του προϊόντος και όχι τα μεταφορικά αποστολής .Από την επιστροφή των χρημάτων ενδέχεται να αφαιρεθούν και τα πρόσθετα έξοδα σε περίπτωση που έχετε ζητήσει τα προϊόντα να σας αποσταλούν με επείγουσα παράδοση ή με διαφορετικό τρόπο από ότι είχε προγραμματιστεί να σας αποσταλεί η παραγγελία .

Ακύρωση παραγγελίας

 • Εάν η παραγγελία σας δεν έχει αποσταλεί  ακόμα, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Πωλήσεων της FitHealth μέσω email : [email protected] ή στον τηλέφωνο 2106096736  και να ζητήσετε από έναν  συνεργάτη μας την ακύρωση της παραγγελίας σας .
 • Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει αποσταλεί και επιθυμείτε την ακύρωση της ή αρνηθείτε την παραλαβή της τότε επιβαρύνεστε με τα μεταφορικά έξοδα της αποστολής  καθώς και με τα έξοδα επιστροφής της παραγγελίας σας στην έδρα μας.

Διαδικασία & ΤρόποιΕπιστροφής

Για να ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής ,θα πρέπει να ενημερώσετε πρώτα με email την εταιρεία κάνοντας γνωστό το αίτημά σου

 • Θα πρέπει να συσκευάσετε το προϊόν ή τα προϊόντα στο κουτί ή με τον ίδιο τρόπο συσκευασίας που παραλάβατε την παραγγελία σας. Μέσα στην συσκευασία θα τοποθετήσετε ένα έγγραφο που θα μας γνωστοποιείτε το λόγο επιστροφής,  εάν επιθυμείτε κάποιο άλλο προϊόν  ,τον τρόπο που θα θέλατε να επιλύσουμε την οικονομική μα εκκρεμότητα  καθώς και όλα τα στοιχεία σας μαζί με το no της παραγγελίας σας .
 • Ο πελάτης υποχρεούται να στείλει το προϊόν στην αρχική του συσκευασία, σε άρτια κατάσταση, όπως ακριβώς του παραδόθηκε και συσκευασμένο όπως το παρέλαβε
 • Όλα τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον το προϊόν δεν έχει ανοιχθεί ,και βρίσκεται στην εργοστασιακή του συσκευασία
 • Επιστροφές μέσω ΕΛ.ΤΑ που δεν παραδίδονται άμεσα στο κατάστημα δεν θα γίνονται δεκτές
 • Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, δεν επιτρέπεται η επικόλλησης ετικετών και ταινιών συσκευασίας πάνω στο κουτί του προϊόντος .Αν τα επιστρεφόμενα κουτιά των προϊόντων έχουν υποστεί ζημιά ,η επιστροφή δεν γίνεται δεκτή.
 • Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και λειτουργίας των προϊόντων η αξία τους αυτομάτων μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και η εταιρεία FitHealth έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή του.

Επιστροφή χρημάτων

Το Fithealth.gr, εφόσον εγκριθεί η επιστροφή, οφείλει να σας επιστρέψει τα χρήματα εντός 14 ημερών από την παραλαβή του αιτήματός σας μέσω email. Ωστόσο η επιστροφή χρημάτων γίνεται εφόσον έχει προσκομισθεί και η απόδειξη αγοράς .Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία FitHealth έχει δικαίωμα μη επιστροφής των χρημάτων. Η επιστροφή των χρημάτων αφορά την αξία του προϊόντος και όχι τα μεταφορικά αποστολής .Από την επιστροφή των χρημάτων ενδέχεται να αφαιρεθούν και τα πρόσθετα έξοδα σε περίπτωση που έχετε ζητήσει τα προϊόντα να σας αποσταλούν με επείγουσα παράδοση ή με διαφορετικό τρόπο από ότι είχε προγραμματιστεί να σας αποσταλεί η παραγγελία .

Αποστολή Προϊόντος για Service – Έλεγχο Καλής Λειτουργίας

Αν ο καταναλωτής κρίνει ότι το προϊόν που έχει προμηθευτεί από FitHealth ότι δεν λειτουργεί ομαλά ή όπως λειτουργούσε πρωτύτερα, έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον είναι εντός εγγύησης να στείλει το προϊόν για έλεγχο. Υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να γνωρίζει ότι οι τυπικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται εντός 1-8 εργάσιμων ημερών και αφού διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα επιπλέον 1-3 ημέρες για την επίλυση του και τον έλεγχο καλής λειτουργίας.

Σε καμία περίπτωση, δεν αποστέλλεται κανένα προϊόν εντός εγγύησης στο κατάστημα, αν πρώτα ο καταναλωτής δεν έχει επικοινωνήσει με κάποιον από τους αντιπροσώπους της FitHealth. Αφού επικοινωνήσει, θα ενημερωθεί για τη διαδικασία αποστολής, επιστροφής και χρέωσης service, αν αυτή υπάρξει. Τα προϊόντα εταιρειών που έχουν επίσημη αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ενδέχεται να χρειαστεί να σταλούν από τον καταναλωτή απευθείας στο τμήμα service της αντιπροσωπείας , αφού πάντα έρθει σε επαφή με τη FitHealthgr και ενημερωθεί για τη διαδικασία επιστροφής και τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Σημαντικές σημειώσεις που αφορούν στην επιστροφή για έλεγχο και επισκευή.

 1. Σε καμία περίπτωση, αν το προϊόν είναι εκτός εγγύησης δεν αποστέλλεται στο κατάστημα για έλεγχο, αν δεν επικοινωνήσει ο πελάτης με το κατάστημα.
 2. Όλες οι αποστολές που αφορούν  σε service προϊόντων  και έρχονται είτε στο κατάστημά μας είτε πηγαίνουν απευθείας στην έδρα του αντιπροσώπου ,αποστέλλονται με ευθύνη του αγοραστή. Το προϊόν απαιτείται να είναι συσκευασμένο έτσι ώστε να μην προκληθούν φθορές κατά την μεταφορά του,  να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία με την πρωτότυπη απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς και να έχουν ελεγχθεί από τον αγοραστή οι στοιχειώδεις λόγοι μη λειτουργίας του (πχ. αλλαγή μπαταριών, συνδεσμολογία).Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παραπάνω προϋποθέσεις η αποστολή δεν θα γίνεται δεκτή.
 3. Τα φουσκωτά εν γένει στρώματα ύπνου (είτε κατάκλισης), στρώματα θαλάσσης, φουσκωτοί καναπέδες, μπρατσάκια και γενικότερα φουσκωτά έπιπλα και τέτοιου είδους προϊόντα, δεν έχουν εγγύηση και ο πελάτης οφείλει αν διακρίνει κάποιο ελάττωμα να το αναφέρει άμεσα στο κατάστημα, πάντα, εντός 24 ωρών από την παραλαβή.
 4. Τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος στην έδρα μας και επαναποστολής στον πελάτη, επιβαρύνουν τον πελάτη σύμφωνα με τις τρέχουσες ογκομετρικές χρεώσεις.

Επαναποστολή Παραγγελίας

Εάν για τον οποιονδήποτε λόγο μια παραγγελία δεν παραδοθεί με υπαιτιότητα πελάτη (άρνηση παραλαβής, απών κλπ) τότε μετά από 1-2 αποτυχημένες προσπάθειες παράδοσης ή αν παρέλθουν 10 ημέρες από την αποστολή, τότε το δέμα επιστρέφει στην έδρα της εταιρείας μας χωρίς περαιτέρω ενημέρωση. Το δέμα θα μπορεί να παραληφθεί από την έδρα μας στις επόμενες 3 εργάσιμες ημέρες. Εάν ο πελάτης επιθυμεί επαναποστολή του δέματος τότε αποστέλλεται εκ νέου με δική του χρέωση μεταφορικών σύμφωνα με τις τρέχουσες ογκομετρικές χρεώσεις.

DOA (Dead On Arrival) 7 ημερών

Το Fithealth.gr προστατεύει τις αγορές διότι πέρα από την επίσημη εγγύηση που έχουν τα προϊόντα από τον κατασκευαστή, σας παρέχουμε επιπρόσθετα εγγύηση άμεσης αντικατάστασης του σε περίπτωση DOA (εξαρχής ελαττωματικό προϊόν). Η εγγύηση DOA παρέχεται για έως επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος (η οποία προκύπτει από την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης) και ισχύει υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις και αφορά προϊόντα που δεν λειτούργησαν ποτέ από την ημέρα παραλαβής .

 • Η αδυναμία λειτουργίας του προϊόντος πρέπει να οφείλεται αποκλειστικά σε ελάττωμα του κατασκευαστή και όχι σε βλάβη που προκλήθηκε από κακή χρήση του προϊόντος. Η συσκευή δεν πρέπει να έχει υποστεί αντικανονική χρήση ή να φέρει σημάδια κακής μεταχείρισης (χτυπήματα, σπασίματα, γρατζουνιές, κοκ).
 • Το DOA καλύπτει μια συσκευή μόνο στην περίπτωση που θα φτάσει στο πελάτη χωρίς να λειτουργεί. Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί μέρος αυτής καλύπτει τη συσκευή η εγγύηση και όχι το DOA.
 • Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί από τον πελάτη στο Fithealth.gr εντός επτά (7) ημερών  στην κατάσταση που παρελήφθη από τον πελάτη στην συσκευασία του, χωρίς φθορές συνοδευόμενο από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς.

Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό

Είναι απαραίτητο να αναγράφετε στην αιτιολογία της κατάθεσης το No της παραγγελίας σας προκειμένου να μην υπάρξει καθυστέρηση στην εκτέλεσή της.